KAF Academy

KAF Academy

 IELTS ( International English Language Testing System) – ana dili İngilis dili olmayan ölkənin vətəndaşları üçün İngilis dilinin beynəlxalq standartlaşdırma testidir.

Facebook
YouTube
Instagram